Rustfrit stål
Rustfrit stål består af jern, der primært er legeret med krom og nikkel. Ved oxidation af legeringen dannes et beskyttende filmlag – oxydlag - på overfladen. Under bearbejdning af rustfrit stål kan denne overflade beskadiges og så opstår korrosion, der viser sig ved sorte rande eller rust.

Undgå Korrosion
For at undgå korrosion er det vigtigt at efterbehandle. Derfor spraybejdser eller syrerbehandler vi alle emner, der er blevet bearbejdet. Derved genetablerer vi det brudte oxydlag på det rustfrie stål og overfladen kommer til at fremstå pæn, glat og ikke mindst holdbar efter et par timer.

Miljøvenlig syrehal
Oslos har en miljøvenlig profil og vi har indrettet vores produktion, så vi beskytter det ydre miljø mest muligt. Derfor har vi indrettet udendørs bejdseplads og syrehal, hvor vi opsamler bejdsesyre og skyllevand i et lukket system. Vi renser syren, før vi kører den til Kommunekemi.

Kvaliteten af de leverede maskiner er altid 100 % som aftalt,
så for os er Øsløs Maskinfabrik den ideelle leverandør og samarbejdspartner.

One2Feed , Intelligent Cow Feeding, Denmark


  

 

 

GLOBAL & MILJØ 

Øsløs Maskinfabrik er en moderne og miljøbevidst virksomhed, der ønsker at forebygge alle former for miljøbelastninger.
Derfor indretter vi løbende vores produktion med fokus på miljøet.

Top